Microkrediet

Introductie

Micro krediet wordt steeds interessanter voor beleggers. Maar voordat je erin gaat beleggen wil je natuurlijk weten wat het is. In dit artikel uitleg over micro krediet.

Verder onderzoek

Microkrediet

Een microkrediet is een mini-lening die in derde wereld landen wordt verstrekt zodat de mensen daar in zichzelf of in hun omgeving kunnen investeren. Dit houdt in dat mensen bijvoorbeeld €10-€15lenen als van een instelling om een kudde schapen te starten. Door de vacht van de schapen te verkopen kunnen ze geld verdienen om hun eten betalen.

Zodra de kudde groot genoeg is kan het microkrediet worden terugbetaald.

In Nederland worden microkredieten niet verstrekt. De kredieten zijn dermate klein dat het niet interessant is voor kredietnemers om een microkrediet op te nemen. Aangezien in de derde wereldlanden de prijzen lager liggen zijn de microkrediet hier wel handig.

Succesvol

Microkredieten zijn tot nu toe erg succesvol: bijna alle microkredieten (leningen) worden terugbetaald. Dit komt doordat geld vaak wordt uitgeleend aan een groep mensen die een bedrijfje wil gaan starten in plaats van aan één persoon. Door de interne sociale controle zorgen mensen dat ze allemaal aan de aflossing van het microkrediet bijdragen. Ook voor betaling van de rente over het microkrediet wordt door groep als geheel bijgedragen.

Forse rentepercentages

De rentepercentages zijn fors, maar minder slecht dan als men bij een lokale woekeraar zou lenen. Lokale banken willen vaak geen krediet verstrekker omdat de aanvrager geen vast inkomen heeft. Micro krediet biedt dan uitkomst.


Interessant voor beleggers

Microkredieten zijn interessant voor beleggers omdat het maar heel weinig voorkomt dat een instantie of beleggingsfonds een "bad loan" uitgeeft: bijna alles wordt terugbetaald. Daarnaast hebben de instellingen en fondsen meestal experts ter plekke die onderzoeken hoe het gaat met het bedrijfje, steun en uitleg geven en op tijd kunnen waarschuwen als het dreigt mis te gaan. De risico's zijn dus niet erg groot indien met belegd in microkrediet.

Naast deze praktische financiële voordelen is het ook denkbaar dat je je beter voelt doordat je niet in een willekeurig energieconcern of een bank belegt: je belegt in feite in mensen. Je geeft door je belegging mensen in de derde wereld een kans om zelf een bedrijfje op te bouwen. Er is dus ook nog een psychologisch voordeel aan.

Prinses Máxima

Prinses Máxima is zeer betrokken bij het verstrekken van de micro kredieten. Zo is ze onder andere lid van de VN-werkgroep die het verstrekken van micro kredieten wil bevorderen. Verder heeft ze in 2006 enkele gastcolleges gegeven aan de Universiteit Leiden over microkredieten. In Nederland is ze hét boegbeeld van micro kredieten.

Niet te verwarren met minikrediet

Microkrediet dient niet te worden verward met minikrediet. Bij minikrediet gaat het om een kleiner bedrag dan bij een reguliere lening. Dit is voor kleinere aankopen. Het geld van een minikrediet staat vaak binnen enkele uren op uw rekening. Een uitgebreide aanvraagprocedure is dus niet nodig voor dit soort kredieten.

Het doel van minikrediet is om op korte termijn iets te kopen waar het bij microkrediet gaat om het financiering van de opstart van een bedrijf.

Hieronder in tabelvorm de verschillen tussen microkrediet en minikrediet:

Microkrediet

Minikrediet

Doel

Financiering voor opstarten bedrijf

Krediet voor kleinere aankoop

Doelgroep

Derde wereld

Westerse wereld

Bedrag

€10-€100

€100-€700

Looptijd

Gemiddeld

Kort (10-30 dagen)

Rentepercentage

Hoog

Hoog (20%)

Verleend aan

Groep

Individu
Copyright 2017 Leningwiki.nl