Lening Wiki

Meest recente toevoegingen.
2011-06-08 11:24:31

Item Voorschotje nl

Voorschotje.nl kan de oplossing zijn voor je BKR notering. Met een mini krediet kan je onder de grenswaarden van het BKR komen zodat je alsnog een lening kan verkrijgen.

2011-06-01 17:04:57

Item Vervroegde opeisbaarheid van een lening

Onder omstandigheden is het voor een kredietverstrekker mogelijk om eerder dan is afgesproken alle krediet (de volledige lening) terug te eisen. Dit staat bekend als een vervroegde opeisbaarheid. Per bank wisselt wat de voorwaarden van deze opeisbaarheid zijn. In dit artikel de meeste voorkomende voorwaarden voor vervroegde opeisbaarheid.

2011-06-01 17:04:34

Item Zekerheidsobject

Vaak wordt een lening of een krediet alleen toegekend als de kredietverstrekker zekerheid krijgt dat de lening of het krediet wordt terugbetaald. Dit gebeurt in de vorm van een zekerheidsobject. In dit artikel meer uitleg over het zekerheidsobject en hoe dit werkt.

2011-06-01 17:04:02

Item Hoofdelijke aansprakelijkheid bij een lening

Bij veel leningen is het zo dat de personen die tekenen voor de lening, de kredietnemers, hoofdelijk aansprakelijk zijn. Wat dit precies inhoudt is voor de meeste mensen niet duidelijk. Daarom in dit artikel uitleg over wat hoofdelijke aansprakelijkheid inhoudt.

2011-06-01 17:03:16

Item Wie kan krediet aanvragen

De aanvrager van het krediet moet bij de meeste kredietverstrekkers meerderjarig zijn. Dit wil zeggen: de aanvrager moet ouder zijn dan 18 jaar. Minderjarigen komen dus niet in aanmerking voor krediet. Hoewel er weinig duidelijkheid over is lijkt

2011-06-01 17:02:51

Item Minikrediet

Een mogelijke omzeiling van deze blokkering is door minikredieten af te sluiten bij verschillende aanbieders. Het is onbekend of er contact is over de klanten tussen de aanbieders onderling. Indien dit contact er niet is dan zou op deze manier meer geleend kunnen worden. Wel kan dit gevaarlijk zijn voor de aanvrager.

2011-06-01 17:02:05

Item Microkrediet

Een microkrediet is een mini-lening die in derde wereld landen wordt verstrekt zodat de mensen daar in zichzelf of in hun omgeving kunnen investeren. Dit houdt in dat mensen bijvoorbeeld €10-€15lenen als van een instelling om een kudde schapen te starten. Door de vacht van de schapen te verkopen kunnen ze geld verdienen om hun eten betalen.

2011-06-01 17:01:37

Item Overbruggingskrediet

Stel dat je wilt verhuizen. Je hebt de woning die je wilt kopen al gevonden maar je oude woning is nog niet verkocht. Omdat je het nieuwe huis binnenkort wilt kopen heb je een overbruggingkrediet nodig: krediet om de tijd dat je je oude woning nog niet verkocht hebt te bekostigen. In dit artikel uitleg over het overbruggingskrediet.

2011-06-01 17:00:32

Item Annuitaire lening

Sommige kredietverstrekkers bieden een zogenaamde annuitaire lening aan. Deze lening is niet bij iedereen even bekend, terwijl het toch een zeer aantrekkelijke vorm van lenen kan zijn. In dit artikel daarom meer over de annuitaire lening.

2011-06-01 17:00:07

Item Ambtenarenlening

Introductie Voor ambtenaren bestaat vaak andere leningen dan voor niet-ambtenaren. In dit artikel wordt eens nader gekeken naar de ambtenarenlening, en waarom deze afwijkt van normale leningen. Ambte

2011-06-01 16:59:36

Item Persoonlijke lening

De tegenhanger van het doorlopend krediet is de persoonlijke lening. Deze vorm van het krediet geeft meer zekerheid dan het doorlopend krediet en het is dan ook zeker de moeite waard om deze vorm van lenen te onderzoeken alvorens men een krediet afsluit.

2011-06-01 16:58:33

Item Doorlopend krediet

Een van de meest voorkomende vormen van krediet is het doorlopende krediet. Deze kredietvorm kan in feite overal voor gebruikt worden, behalve voor zaken die niet onder consumptief gebruik vallen (zie ook: Consumptief krediet). In dit artikel meer over doorlopend krediet.

2011-06-01 16:56:20

Item WOZ krediet

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn dingen die niet verplaatst kunnen worden, zoals een stuk grond of een huis. De WOZ geeft een schatting van de waarde van bijvoorbeeld je huis. Niet elk huis wordt hiervoor apart getaxeerd, maar op basis van representatieve/vergelijkbare huizen in een bepaalde omgeving/buurt, wordt deze waarde door de gemeenten vastgesteld. De WOZ waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt om onroerende zaakbelastingen te bepalen, maar ook kun je op basis van deze WOZ-waarde een WOZ-krediet aanvragen.

2011-06-01 16:54:38

Item Verschillen persoonlijke lening doorlopend krediet

De twee meest voorkomende vormen van lening zijn het doorlopend krediet en de persoonlijke lening. Welke van deze vormen van lenen aantrekkelijk is voor u hangt van uzelf af. In dit artikel worden de belangrijkste verschillen tussen de persoonlijke lening en het doorlopend krediet uitgelicht om de beslissing gemakkelijker te maken.

2011-06-01 16:53:06

Item Consumptief krediet

De termen doorlopend krediet en persoonlijke lening zijn bekend. Vaak is niet bekend dat beide typen onder de noemer consumptief krediet vallen. Omdat het handig is om te weten wat dit precies is in dit artikel uitleg over het consumptief krediet.

2011-06-01 16:52:44

Item Vertragingsvergoeding

Er zijn momenten waarop het lastig is om aan afbetalingsverplichtingen van leningen te voldoen. Je hebt net te weinig om af te lossen, er komen extra rekeningen binnen etc. In dit geval kan je dus niet de maandelijkse afbetaling van de lening doen. Als dit enkele maanden zo blijft dan kan de kredietverstrekker tot overmaat van ramp ook nog een vertragingsvergoeding vragen. In dit artikel meer over de vertragingsvergoeding.

2011-06-01 16:52:17

Item AFM

Introductie In Nederland houdt de waakhond AFM toezicht op de financiële markten. Voor consumenten betekent dit dat er controles op kredieten plaatsvinden: door middel van wetgeving wordt de consumen

2011-06-01 16:51:15

Item Snel geld lenen

Tegenwoordig is het mogelijk om zeer snel geld te lenen. Dit zeer snelle lenen kan onder meer door een flitslening (wat onder andere per SMS kan) of via een online lening.

2011-06-01 16:50:56

Item Goedkoop geld lenen

Iedereen wil goedkoop geld lenen. Even snel een lening zodat je iets eerder dat mooie dure product kan kopen waar je al een tijd voor spaart. Op deze pagina: wat is goedkoop lenen en bij welke aanbieders kan je goedkoop lenen?

2011-06-01 16:50:30

Item BKR Registratie

Het Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR) is een van de hoofdrolspelers in de wereld van leningen. Als je leent wordt je lening hier geregistreerd. Tenminste, in sommige gevallen. In dit artikel meer over leningen met een BKR toetsing.Copyright 2017 Leningwiki.nl